05 януари 2012 г.

На 14 декември 2011 в открито съдебно заседание, Върховният административен съд /ВАС/ прие оттегляне на жалбата на НД „Екогласност“ срещу мълчалив отказ на Министерски съвет /МС/ и го осъди да заплати на жалбоподателя направените разноски по делото, тъй като виновното поведение на администрацията е причина за завеждането му.

 

Става въпрос за съдебно заседание по случай, в който през март заместник-председателят на НД „Екогласност“ - Петър Пенчев подава заявление до МС, с което иска информация за твърдяното от министър-председателя 18-кратно поскъпване на електрическата енергия в България в случай, че не бъде построена АЕЦ „Белене“. Повод за заявлението е изказване на премиера Борисов пред Народното събрание на 25 февруари 2011. Министерски съвет не отговори, а мълчаливият отказ бе обжалван в съда.

 

Ден преди първото съдебното заседание през октомври, МС представи на жалбоподателя уведомление за препращане на заявлението по реда на чл. 32 от ЗДОИ до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и до Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). От него става ясно, че както уведомлението, така и самото  препращане са направени от администрацията на МС само 2 дни преди съдебното заседание или приблизително 8 месеца след подаване на заявлението. Подобна практика е в противоречие със ЗДОИ, съгласно който, когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той следва да го препрати по компетентност като уведоми за това заявителя. Твърдението на Министерски съвет, че не разполага с исканата информация, обезсмисли продължаването на делото, ето защо във второто заседание по делото адв. Кирил Терзийски от ПДИ направи искания за оттегляне на жалбата и за присъждане на разноски на жалбоподателя, които ВАС уважи.

 

Междувременно от МИЕТ отказаха изрично да предоставят информация по препратеното им заявление. Предстои обжалване на отказа.