04 май 2010 г.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван частичен отказ на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) да предостави документи, свързани с руско-българското сътрудничество в областта на енергетиката и проекта АЕЦ „Белене“.

Директорът на „Институт за зелена политика“ Петко Ковачев е поискал протоколи от всички заседания на българско-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество за периода 2000 – 2010 г.; кореспонденцията между българското правителство и руската страна за осигуряване на заем от Русия в размер до 3,8 млрд. евро за проекта АЕЦ „Белене“; протоколи и записки от срещите на премиера Бойко Борисов през септември 2009 г. с министъра на енергетиката на Руската федерация – Сергей Шматко и генералния директор на „Росатом“ - Сергей Кириенко и други документи по проекта.

 

С писмо от април 2010 г. заместник-министърът на МИЕТ – Мая Христова предоставя достъп до протоколите от заседанията на българско-руската комисия, но отказва информация за проекта АЕЦ „Белене“, тъй като е свързана с оперативна подготовка на актове на министъра на икономиката и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Частичният отказ е обжалван пред Върховния административен съд с аргумент, че информацията касае околната среда и поради това предпоставките за предоставянето й следва да бъдат преценявани по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в който липсва основание за отказ аналогично на това по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Предстои образуване и насрочване на съдебно дело от ВАС.