08 септември 2010 г.

Информацията бе поискана в началото на  август 2010 г. от Ана Михова – журналист във в. „Класа“. Мотивът за отказ е, че тази информация представлявала лични данни, а предоставянето на личните данни на членовете на комисията на трети лица би нарушило правото им на личен живот и липсвало съгласието им за подробно обработване на данните им. В жалбата е посочено, че тази информация не е и не може да бъде защитени лични данни, тъй като дейността на едно длъжностно лице е обратното на личния живот, тя е свързана с публичния живот поради упражняването на публична власт, на професия свързана със служба за обществото и гражданите. Предстои образуване и насрочване на дело в АССГ.