08 септември 2010 г.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван и мълчалив отказ на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова да предостави информация за ползвания платен годишен отпуск и за изплатените обезщетения за неизползван отпуск на няколко бивши и настоящи служители в общината, сред които е и бившият кмет Бойко Борисов. Информацията бе поискана в началото на август 2010 г. от Ралица Табакова – журналист във в. „Дума“. Освен настоящия премиер, исканата информация касае Йорданка Фандъкова, Александър Цветков, Росен Желязков, Николай Боев и Нели Нешева. Предстои образуване и насрочване на дело в АССГ.