05 март 2012 г.

Информацията бе поискана от Калина Павлова от Варна в края на 2010, но от дирекция „Правна” на МРРБ заявиха, че министерството не разполага с подобна информация.

С решение от 02.02.20212 състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа и върна заявлението за ново произнасяне от МРРБ. Съдът посочва, че отказът противоречи на изявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството в отговор на въпрос на народен представител в Народното събрание на 19.03.2010 (установено по делото от представената стенограма). Тогава министърът  потвърждава, че разпоредил обстойна проверка, вкл. относно съпричастността на МРРБ в процедурата, предхождаща продажбата на „Алея първа” и изготвянето на анализ в тази насока. Съдебният състав приема, че след като е разпоредена проверка, то вероятно служители на министерството са извършили действия в тази посока, дори проверката да не е приключила с окончателен акт. Следователно за МРРБ е възникнало задължение да информира заявителката за евентуалния ход на проверката - ако е осъществена, дали същата е приключила, как е докладвана на министъра и какви действия са предприети от администрацията.