01 юли 2011 г.

До този извод стигна Административен съд – София град (АССГ) по дело на журналиста Крум Благов срещу отказ на главния секретар на президента. Със заявлението си Благов бе поискал списък на поканените на три официални приема - по случай Рождество Христово (декември 2009), Националния празник на България (3 март 2010) и Деня на българската просвета и култура и славянската писменост (24 май 2010). В резултат главният секретар предостави имената на лицата, заемащи висши държавни длъжности, но отказа на информация за останалите с мотив, че са обект на закрила от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

С Решение № 2882 от 13 юни 2011 АССГ отмени отказа като прие, че Президентството следва да предостави на журналиста и списък на поканените извън списъка на заемащите висши длъжности, както и информация в какво качество  са поканени. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че приемите в президентството са отразени във всички медии, поради което е налице максимална прозрачност и съответно е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.