05 февруари 2013 г.

Министерство на правосъдието предостави информация на в.„Класа“ за имената и длъжността на членовете на комисията, одобрила юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010. Това стана в изпълнение на решение на Върховният административен съд от 29.10.2012, с което заведеното срещу първоначалния отказ дело, беше спечелено окончателно на втора инстанция. В него съдът изрично посочи, че имената на държавните служители и заеманата от тях длъжност не представляват данни, свързани с неприкосновеността на личността и личния живот.

 

Анализът на журналистите от в. „Класа“ на предоставената с двегодишно закъснение информация, можете да прочетете тук