05 март 2012 г.

С този мотив Административен съд - Хасково отмени отказ на кмета на Харманли да предостави копие от доклад за извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в Община Харманли. Информацията поиска Иван Атанасов от Харманли в края на миналата година. Кметът отговори, че следва да бъде поискана от АДФИ, която е създател на тази информация. В отказа бе посочено, че информацията попада в обхвата на ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, което касае т.нар. подготвителна информация с несамостоятелно значение.

 

С решение от 31 януари 2012 Административен съд - Хасково върна заявлението за ново произнасяне на кмета. Магистратите посочват, че след като той разполага с искания документ, е длъжен да го предостави, без значение, че е създаден от друга институция. Съдът не приема доводите на кмета, че докладът от проверката на финансовата инспекция представлява подготвителна информация с несамостоятелно значение.