07 април 2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на зам.-кмета и главния архитект на СО да предоставят информация за наложените и събрани глоби от СО през 2015 г. и два месеца от 2018 по Наредбата за рекламна дейност на СО.

 

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от август 2018, а отказът на СО бе с мотив, че информацията не е налична във вида, в който е поискана, а администрацията нямала задължение да я създаден по повод конкретно искане.

 

Отказът е обжалван от заявителя пред АССГ, а правният екип на ПДИ поема защитата му по делото.

 

В резултат, с Решение № 1336 от 01.03.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на зам.-кмета и на гл. архитект за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема, че търсената информация безспорно представлява служебна обществена информация по смисъла на ЗДОИ. В случая не се цели предоставянето на информация, съдържаща се в актове документи на СО, а изготвянето на справка с обобщителен характер. Според съда предоставянето на информация под формата на писмена справка е допустимо, когато в тази справка са систематизирани данни, налични за определения период в администрацията на съответния орган.

Решението подлежи на обжалване.