20 януари 2011 г.

С посочване на този мотив Административният съд в Монтана отмени мълчалив отказ на кмета да предостави информация за задграничните пътувания на ръководството и на служители на общината. Заявлението бе подадено от Национално движение „Екогласност“ и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници“ в Монтана.

 

По делото общината твърдеше, че липсата на посочване на седалище и посочването единствено на адрес за кореспонденция на юридическите лица заявители е повод администрацията да остави без разглеждане заявлението. С Решение от 20 януари 2011 съдът задължава кмета да се произнесе изрично по заявлението и отбелязва, че нормата за посочване на наименование и седалище на юридическо лице заявител има за цел единствено да направи възможно осъществяването на връзка със заявителя.