14 февруари 2011 г.

До този извод стигна Административен съд – Варна в Решение от 14 февруари 2011.

 

В мотивите си съдът посочва, че  след като Община Варна има приети вътрешни правила за достъп до информация и след като в тях е посочено, че подадени по електронната поща заявления се считат за писмени, то за общината е възникнало задължение да се поизнесе по полученото по електронен път заявление.

 

Заявлението е подадено от Калина Павлова и с него се иска информация, свързана със строежа на нова сграда в града.