04 май 2010 г.

Очаква се решение по делото на Вилям Попов (Почетна грамота 2003 на ПДИ, Златен ключ 2006) за достъп до информация относно сключените от Министерството на правосъдието консултантски договори през предходните години. За разлика от други министерства, ведомството е отказало исканата информация, като е обявило, че част от данните са в регистъра на обществените поръчки в интернет, друга част засяга интересите на третите лица- консултанти, а останалите договори били пострадали при наводнение в хранилището на Министерството.

 

През 2009 г. Административен съд София- град отмени отказа като незаконосъобразен, тъй като не е ясно каква търговска тайна се съдържа в простия факт на консултиране на Министерството, а твърдението за невъзможност да се предоставят някои договори е недоказано, защото не се отрича съществуването им. Съдът прие, че е налице и надделяващ обществен интерес от узнаване на информацията. Министерството на правосъдието обжалва съдебното решение пред Върховния административен съд, като новото ръководство не оттегли жалбата. В заседанието на 31 май т.г. не се яви представител на министерството, но участващият прокурор се обяви в полза на секретността на информацията.