06 декември 2012 г.

С Решение № 13502 от 29.10.2012 по а.д. № 8102/2011 ВАС отхвърли касационната жалба на МП и остави в сила решението на предходната инстанция от април 2011, с което бе отменен отказът и министерството бе задължено да предостави достъп до тази информация. В мотивите си магистратите посочват, че имената на държавните служители и заеманата от тях длъжност не представляват данни, свързани с неприкосновеността на личността и личния живот. В тази връзка е цитирана практиката на Конституционния съд, съгласно която защитата на личните данни на лицата, изпълняващи публична държавна длъжност, е значително по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани.