04 ноември 2010 г.

Отказ на главния секретар на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ да предостави информация за наказателна процедура на Европейската комисия /ЕК/ срещу България бе разглеждан от АССГ в заседание на 18 октомври. Отказът бе обжалван от варненската неправителствена организация Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Информацията за наказателната процедура, образувана за неизпълнение на директива, касаеща генетично модифицирани организми, е поискана по повод разгорещения дебат около промените в Закона за ГМО от т.г. Министерството отказало информацията с мотива, че ЕК не е съгласна тя да се предостави, поради наличието на текущата наказателна процедура. 


Представителят на жалбоподателя представи писмо на ЕК по сходно искане, от което става ясно, че българската държава не е била съгласна с предоставянето на същата информация. Според него е налице и надделяващ обществен интерес от искания достъп. Делото бе отложено с указания към МОСВ да представи превод на писмото на ЕК, на което се позовава, на български език.