07 ноември 2012 г.

Делото беше образувано по жалба на Лиляна Вълчева срещу решението на началника на инспектората. Със заявление от началото на юни по електронна поща Вълчева иска да й се предостави цялата налична в Инспектората информация – заповеди, писма, протоколи и др.- свързана с водените преписки по подадените от нея сигнали за нередности в СОУ „Д-р Петър Берон“ - Тополовград. Началникът на инспектората отказа да предостави информацията, поради това че в закона не била предвидена посочената от заявителката форма за получаване - „по електронен път“. В решението си съдът счита че „визираното от административния орган фактическо основание за постановяване на отказа, не може да бъде възприето като надлежно, поради обстоятелството, че не попада измежду предвидените в чл.37 ал.1 от ЗДОИ лимитативно изброени случаи, единствено при наличието на които може да бъде постановен отказ“. С решението си съдът отменя отказа и връща преписката на инспектората за ново произнасяне.

 

С решение № 189/17.10.2012 Административен съд – Хасково отмени отказа на началника на Регионален инспекторат по образование – Хасково.