05 април 2016 г.

С този мотив АССГ отмени отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи (МВР) да предостави информация за делата за оперативни разработки на силови групировки и организирани престъпни групи в периода 1999 – 2001. Информацията бе поискана от Йово Николов (в. Капитал).

 

Отказът на директора бе с мотив, че оперативните дела представляват сбор от документи, който носи гриф за сигурност съответен на най-високото ниво на класификация на документ от този сбор.

 

С Решение № 1704/11.03.2016 АССГ отменя отказа и задължава органа да предостави исканата информация. Съдът приема, че при постановяване на отказа са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не е предоставена информация за правното основание за класифициране; данни за момента на маркирането с гриф за сигурност; за длъжността на лицето, поставило грифа; нивото на класификация и срока на защита. Решението е атакувано от МВР с касационна жалба пред ВАС.