05 март 2012 г.

Главният редактор на в. „Виделина” поиска информацията в началото на миналата година, но кметът не се произнесе. Мълчаливият отказ бе отменен от Административен съд - Пазарджик с решение от февруари 2011  и преписката бе върната за произнасяне на кмета по заявлението. Решението на съда бе обжалвано от кмета, но с решение от 10 февруари 2012 състав на ВАС отхвърли жалбата и остави в сила решението на първата инстанция. Магистратите посочват, че в заявлението и уточнението към него информацията е ясно конкретизирана - брой сключени от общината договори за изпълнение и доставка за посочен период, списък с контрагентите по договорите, стойността им и неизплатени суми по тях. Така, година по-късно, за кмета на Община Пазарджик отново тече 14-дневен срок за произнасяне.