05 юли 2014 г.

До този извод стигна състав на ВАС, който, като втора инстанция, потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на НАП да предостави на Калин Вълов от София информация за данъчни проверки на столични фирми за таксиметров превоз.

 

С Решение № 2137 от 29.03.2014 ВАС остави в сила решението на АССГ. Съдебният състав намери за неоснователен доводът на НАП, че исканата информация е свързана с предходни сигнали на заявителя до НАП, поради което за достъп до нея следва да намират приложение разпоредбите от АПК за предложенията и сигналите.

 

Според ВАС правилно първоинстанционният съд е приел, че поставените въпроси са свързани с функциите и правомощията на изпълнителния директор и служителите на НАП и дават възможност на лицето да си състави мнение за дейността им, поради което исканата информация е обществена. Обстоятелството, че заявителят е отправил искането си за информация до НАП с напомнително писмо, не променя факта, че то има характер на заявление за достъп до обществена информация.