08 септември 2010 г.

Отказът на председателя е мотивиран с обстоятелството, че въпросните справки били изпратени на Общинската избирателна комисия. Интересът на журналистката е продиктуван от факта, че в телефонен разговор, проведен през юни 2010 г., председателят я е уведомил, че осъдените съветници са общо шест, като на двама от тях присъдите са влезли в сила по време на мандата.