09 ноември 2017 г.

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени мълчалив отказ на управителя на „ВиК – Белово“ ЕООД да предостави на старши репортера от в. „Знаме“ и координатор на ПДИ за област Пазарджик – Тодор Гроздев информация, свързана с дейността на ВиК дружеството.

 

Тя бе поискана със заявление от октомври 2017.

 

Тъй като в законоустановения 14-дневен срок отговор не е получен, с подкрепата на ПДИ е обжалван мълчалив отказ през Административен съд – Пазарджик.

 

В резултат, с Решение № 470 от 18.10.2017 на Административен съд – Пазарджик мълчаливият отказ бе отменен и преписката бе изпратена на управителя на „ВиК – Белово“ за изрично произнасяне по заявлението. В мотивите си съдът посочи, че задължените субекти по ЗДОИ винаги дължат мотивирано писмено произнасяне по заявленията за достъп до информация. Любопитен момент в делото бе, че съдът се произнесе по спора, без да разполага с оригиналната административна преписка, тъй като същата така и не бе изпратена на съда от ВиК дружеството, въпреки наложената глоба на управителя в размер на 1000 лв. Решението на съда подлежи на обжалване пред ВАС.