06 декември 2012 г.

С този мотив АССГ отмени мълчалив отказ на прокуратурата по заявление на Кънчо Бонев от Варна. В края на 2011 Бонев, в качеството си на заместник председател на УС на Сдружение „Обединено гражданско сдружение – Варна“, подава заявление до прокуратурата. Със  заявлението си той иска информация на кои въпроси, отправени към прокуратурата, отговаря лично главният прокурор и на кои - прокурори от негово име. Поискана е и информация получил ли е главният прокурор сигнал от сдружението-заявител за нарушения по сделката за продажба на прословутата „Алея Първа“ във Варна и какви мерки ще предприеме по сигнала. След като не получава отговор в срок, Кънчо Бонев завежда дело срещу мълчалив отказ на прокуратурата. С Решение № 5946 от 07.11.2012 по а.д. № 8703/2011 АССГ отмени мълчаливия отказ и върна преписката на прокуратурата за произнасяне по заявлението с изричен акт.