05 ноември 2013 г.

До този извод стигна и състав на Административен съд София-област (АССО) по дело на Елена Методиева от Елин Пелин срещу мълчалив отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с въведената от общината такса за родители на деца, постъпващи в общинска детска градина. 

 

Според съдебния състав, анализът на разпоредбите на чл.34 - чл.39 от ЗДОИ показва, че законодателят е предоставил само една възможност за процедиране на административния орган в качеството му на задължен субект - да постанови с изричен акт решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация при подадено заявление по чл. 24 от ЗДОИ.

 

С решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета на Елин Пелин за изрично произнасяне по заявлението.