27 януари 2011 г.

С този мотив състав на Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на директора на ТД на НАП по заявление на Сдружение „Център на НПО Разград“.

 

Сдружението искаше достъп до информация, свързана с размера и събирането на публичните вземания на местната съдебна власт. В Решение № 157 от 27 януари 2011 съдът отбелязва още, че правилата за добра администрация в демократична и правова държава с гражданско общество изключват бездействието на задължените субекти по Закона за достъп до обществена информация.