05 март 2012 г.

С този мотив състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени мълчалив отказ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по заявление от края на 2011 на Юрий Иванов от Сливен. Иванов иска информация за доклад от проверка на инспектората на МРРБ за дейността на „ВиК” ООД - Сливен за периода 2005 - 2010 във връзка със сигнал за нарушения при провеждането на обществени поръчки за доставка на водомери. В законоустановения 14-дневен срок МРРБ не се произнася.

С решение от 13 януари 2012 състав на ВАС отменя отказа и задължава административния орган да отговори. Магистратите посочват, че практиката по отмяна на мълчаливи откази на администрацията е постоянна и в случая няма основание за отклонение от нея.