05 май 2012 г.

В изпълнение на съдебно решение №702/13.01.2012 на Върховен административен съд Министерство на регионалното развитие и благоустройството предостави достъп до поискана от Юрий Иванов информация.

 

Със заявлението си, подадено в края на 2010, той иска информация за доклад от проверка на инспектората на МРРБ за дейността на „ВиК” ООД - Сливен за периода 2005 - 2010 във връзка със сигнал за нарушения при провеждането на обществени поръчки за доставка на водомери. Последвалият мълчалив отказ бе обжалван пред съда. С решението си от януари ВАС отмени мълчаливия отказ и върна преписката на МРРБ за произнасяне по подаденото заявление.