06 октомври 2014 г.

Информацията бе поискана от журналиста от електронното издание Offnews Юлиан Христов достъп до поисканата през лятото на 2013.


Тогава той попита министъра на вътрешните работи има ли Сидеров издадено разрешение за придобиване, съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и кога е издадено, както и от коя институция е издадено необходимото за целта медицинското свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства. Повод за журналистическия интерес стана появата на депутата и лидер на партия „Атака“ въоръжен в парламента. От МВР отказаха информацията, като посочиха, че заявлението е недопустимо и не следва да бъде разглеждано. Според министерството поисканата информация не е обществена, не е свързана с работата на МВР по ЗДОИ и представлява лични данни на Волен Сидеров. Впоследствие отказът бе обжалван пред Административен съд София - град, който с определение от 15.01.2014 отмени постановеното решение и върна преписката на МВР за произнасяне по подаденото заявление.

 

С решението на министерството №812100/ 25.07.2014 за достъп до обществена информация по заявлението на журналиста е предоставена справка по двете отправени искания. В отговора е посочено, че на Сидеров са издадени две разрешения за придобиване на две огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Същите са отнети по заповед на началника на 6 РУП на МВР и предадени за съхранение в полицейското управление на 11.04.2014. В решението се посочва и от кого и на коя дата е издадено медицинското свидетелство на бившия депутат.