10 декември 2010 г.

С решение от 10 декември 2010 АССГ за втори път отмени отказ на Столична община да предостави доклад за оценка и анализ на проблеми, свързани с концесионния договор за водата на София. Информацията бе поискана в края на 2008 от Ганчо Хитров от „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България” - София. 

 

Първият отказ на общината да предостави достъп до доклада от февруари 2009 бе на основание адвокатска тайна (тъй като докладът е изготвен от адвокатска кантора) и бе отменен от две съдебни инстанции (от АССГ с Решение от 16.06.2009 по адм.д. № 1884/2009, потвърдено с Решение № 4195/30.03.2010 по адм.д. № 10514/ 2009 на ВАС, Пето отделение). Вместо да даде информацията в изпълнение на съдебните решения, общината не го стори с мотива, че документът не представлява нито официална, нито служебна информация.


В сегашното си решение АССГ отбелязва, че информацията, която се иска, е безспорно обществена, доколкото дава сведения на гражданите за дейността на СО, която е задължен субект по смисъла на закона, във връзка със сключения концесионен договор за водата на София и неговото изпълнение, което е анализирано в изготвения по поръчение на ответника одиторски доклад. Съдът отбелязва още, че е недопустимо след като в първоначалния отказ е твърдяно, че съдържането на анализа е поверително и е обект на адвокатска тайна, поради което не може да бъде разгласяван пред трети лица и този отказ е отменен от съда и преписката върната за ново произнасяне, да се излагат нови доводи, че исканите сведения не представляват обществена информация по смисъла на закона.


Резюме на случая по първия отказ на СО четете тук.