06 декември 2014 г.

Това реши реши Административен съд – Перник. Със заявлението си от гражданското сдружение поискаха копие на договора за сметосъбиране, сключен между общината и частна фирма, но тъй като отговор не бе получен, мълчаливият отказ беше обжалван пред съда.

 

В решение №761 от 01.12.2014 състав на Административен съд – Перник посочва, че е налице доказано незаконосъобразно поведение от страна на задължената администрация, тъй като жалбоподателят не е уведомяван нито за отказ, нито за предоставяне на такава информация. С диспозитива на решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета на Перник за изрично произнасяне по заявлението. Междувременно, в резултат на воденото дело, кметът на общината предостави копие от договора и анексите към него на заявителите. Очаква се достъп и до приложенията към договора.