05 април 2016 г.

Искането за предоставяне на копие от документ (извънсъдебна спогодба между община Ямбол и строителна фирма) е валидно по ЗДОИ, тъй като с предоставянето на искания документ заявителят ще получи информация за предмета на договора, условията, цената и санкциите, които би понесла неизправната страна.

 

С този мотив ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол.

 

Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че заявлението не съдържа валидно описание на исканата информация, а само претенция за предоставяне на документ, което е недопустимо по ЗДОИ.

 

С Решение № 9/22.01.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказа. Съдът прие, че законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ и самия документ като неин материален носител. В този смисъл искането на копие от документ е равносилно на искането за достъп до съдържащата се в него информация. Решението на първата инстанция бе атакувано от секретаря на общината с касационна жалба пред ВАС.

 

С Решение № 3541/29.03.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии посочиха, че исканата информация е обществена, тъй като при получаването й заявителят ще може да си състави мнение за дейността на задължения субект, доколкото в случая се касае до информация, свързана с разходване на бюджетни средства. Решението е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до секретаря на общината.