08 юли 2013 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС). Информацията поиска гражданинът Спас Спасов през април 2012. Отказът на председателя на Общински съвет (ОС) – Варна бе с мотив, че тази информация представлява елемент от икономическата идентичност на въпросните физически лица, заемащи съответните постове, и е защитена от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Административен съд – Варна като първа съдебна инстанция възприе тези мотиви на председателя на ОС и потвърди отказа в тази му част.

 

С Решение № 8926 от 19 юни 2013 състав на ВАС отмени както решението на първата инстанция, така и отказа и върна преписката на председателя на ОС за ново произнасяне. В мотивите си магистратите посочиха, че информацията касае размера на получени средства на дружества и предприятия общинска собственост, и че тя ще даде възможност да се състави мнение за начина на разходване общински средства, което не представлява лични данни на лицата, които са ги получили.