05 март 2012 г.

До този извод стигна състав на Административен съд - София град (АССГ) по дело на Фондация „Институт за пазарна икономика” срещу отказ на директора на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Информацията за това колко проверки на неправителствени организации (НПО) са извършени от агенцията, какви са резултатите и по какви критерии се определят проверяваните бе поискана през юни 2011. Директорът на ДАНС отговори единствено за критериите, но не и за извършените проверки и резултатите от тях с мотив, че тази информация представлява държавна тайна.

 

С решение от 8 февруари 2012 АССГ отхвърли жалбата на Института за пазарна икономика и потвърди отказа на ДАНС. В решението се посочва, че информацията попада в две от точките от Списъка на държавната тайна по Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ).