Фондация Програма Достъп до Информация
06.08.2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Искра Койчева (координатор на ПДИ и журналист в Дарик радио) и Гергана Драганова (plovdiv-press.bg) срещу отказ на главния секретар на община Пловдив.

 

Със заявление от март журналистките искат да им бъде предоставен достъп до информация, свързана с изплащаните възнаграждения и бонуси във Фондация „Пловдив 2019“ (т. 1 – 5 от заявлението), както и информация за сумите, получени от рекламодатели (т. 6 от заявлението).

 

С решение от април секретарят на община Пловдив предоставя достъп до информацията по т. 2 до 6 от заявлението и отказва информацията по т. 1 от заявлението – за размера на брутните и нетните месечни възнаграждения на изпълнителния директор и на артистичния директор на „Пловдив 2019“. Мотивът за отказ е, че информацията за точния размер на възнагражденията на конкретни лица – служители на фондацията, получавани за изпълнение на заеманата от тях длъжност, представлява лични данни и не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

 

С Решение № 1643/24.07.2019 на Административен съд – Пловдив отказът е отменен и секретарят на община Пловдив е задължен да предостави информация за възнагражденията на изпълнителния директор и на артистичния директор на „Пловдив 2019“. Съдията приема, че информацията за получените възнаграждения не представлява защитени лични данни. Независимо от това, дори и да се приеме, че все пак в случая става дума и за лични данни, е налице изключението за надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели изграждане на преценка за разходването на публични по своя характер средства, т. е. повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект, съгласно § 1, т. 6 от ЗДОИ, съдържащ легалната дефиниция на надделяващ обществен интерес. Освен всичко друго не е търсено и съгласие от т.нар. „трети лица“ за предоставяне на частите от исканата информация, която ги засяга, според твърдението на задължения орган. В случая лицата очевидно са и съгласни /освен, че не са питани/, тъй като сами са изнесли в интернет пространството исканата информация /неофициално/, което обаче не влияе на допустимостта на жалбите, съответно не освобождава органа от задължението му да предостави поисканата информация по официален ред, както е поискана. Решението е окончателно.