30 декември 2014 г.

До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на СО. Информацията бе поискана от Иван Петров със заявление от октомври 2013.

 

Отказът на СО бе с мотив, че исканата информация представлява лични данни на лицата, положили извънреден труд и същата не може да бъде предоставена без тяхното съгласие.

 

С Решение № 14638 от 4 декември 2014 ВАС остави в сила решението на АССГ за отмяна на отказа. Съдебният състав намери за правилни изводите на АССГ, че информацията касае изпълнението на служебни задължения от общинските служители и не засяга защитени лични данни. Информацията не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Информацията за получените възнаграждения за положен извънреден труд не представлява защитени лични данни. Но дори да се касае за лични данни, правилно е прието от съда, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели разкриване повишаване на прозрачността и отчетността на субекта.

 

Решението е окончателно.