04 май 2010 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Веселка Венкова от в. „Дума“ срещу частичен отказ на съветник на премиера.

Със заявление от октомври 2009 журналистката иска информация, свързана с пътуванията на премиера Бойко Борисов в страната от встъпването му в длъжност на 27 юли 2009 до 15 октомври 2009 и по-точно:
- на кои дати и докъде;
- разходите около тези пътувания и
- какви превозни средства са ползвани за командировките.

В началото на ноември 2009 г. Венкова получава отговор, подписан от Николай Боев – съветник в кабинета на министър-председателя, с който част от информацията й е предоставена. В него е посочено, че премиерът е пътувал на собствени разноски, т.е. не е предявявал искания за дневни или квартирни пари. И че пътуванията са осъществени с автомобили на Национална служба охрана, веднъж с правителствения самолет „Фалкон 2000“ и в друг случай с военен хеликоптер. На първия въпрос в заявлението – на кои дати и докъде е пътувал премиерът, отговор липсва. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 16 март 2010 г. и е обявено за решаване. С Решение № 981 от 16 април 2010 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав ( 180Kb), постановено по а.д. № 8296/2009 г. частичният отказ е отменен като незаконосъобразен и административният орган е задължен да предостави достъп до исканата обществена информация.