01 февруари 2010 г.

Това стана ясно след като с Решение № 16170 от 29 декември 2009 г. на Върховния административен съд (ВАС), Трето отделение, остави в сила решението на предходната съдебна инстанция (Софийски градски съд), както и отказа на Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на Министерство на отбраната. В мотивите си магистратите отбелязват, че третите лица по обявения търг не са дали съгласие за запознаване с техните предложения, както и че исканата информация не е свързана с обществения живот, а касае търговските отношения между равнопоставени страни и в този случай законът изисква изрично писмено съгласие на третото лице.

 

Според адвокат Александър Кашъмов от ПДИ обаче решението е учудващо, защото се отклонява от възприетата от ВАС практика да се изследва въпросът има ли реална вреда за търговеца от предоставяне на информацията. Информацията бе поискана от журналистът от в. „Сега“  Диян Николов.

 

Воденото от него дело и цялото му разследване относно дейността на Министерство на отбраната, във връзка с изграждането на Националния армейски комплекс, станаха повод той да получи награда в категорията Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация през 2009 г.при връчване на годишните награди на ПДИ по повод 28 септември – Международният ден на правото да знам.