05 февруари 2013 г.

Това реши в свое решение №178/08.01.2013 Върховният административен съд по дело срещу отказа на главния секретар на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да предостави поисканата от журналистката от в. „Сега“ Динка Христова информация.


С него съдът остави в сила решението на първата инстанция по делото - АССГ за отмяна на отказа на главния секретар на МТСП да предостави поисканата от журналистката от в. „Сега“ Динка Христова информация. Информацията по заявлението бе отказана с мотив, че съдържала лични данни и за предоставянето й е необходимо съгласие на третите засегнати лица. С решение от 23 ноември 2011 АССГ отмени отказа и задължи МТСП да предостави информацията. В мотивите си съдът отбеляза, че заявителката иска да научи не колко е получил поименно всеки служител в министерството, а дали са изплатени допълнителни възнаграждения и на какъв принцип. Тогава съдът прие, че в случая е поискана обществена информация и е налице надделяващ обществен интерес от нейното предоставяне. Решението на ВАС е окончателно. 

 

Статията на в. „Сега“ във връзка с делото, можете да прочетете тук.