30 декември 2014 г.

Имената на прокурорските помощници (включително звеното на съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им) представляват обществена информация и за достъпа до нея е приложим ЗДОИ.

 

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Информацията бе поискана от Доротея Дачкова (в. „Сега“) със заявление от октомври 2013. Отказът на ВКП бе с мотив защита на личните данни.

 

С Решение № 14701 от 8 декември 2014 ВАС остави в сила решението на АССГ за отмяна на отказа. В мотивите си съдът посочи, че критериите за заемане на длъжността прокурорски помощник са определени в нормативни актове. Според съдебния състав необходимостта от публичност за заемането на длъжността прокурорски помощник е нормативно закрепена и съображенията за отказ да бъде предоставена информация за неговото име и месторабота не кореспондират с публичния му статут.  Правилен и в съответствие с константната съдебна практика е изводът на АССГ, че в случая е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията. Решението е окончателно.