18 декември 2017 г.

До този извод стигна състава на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на директора на МВР – Стара Загора да предостави на журналиста от в. „Капитал“ – Йово Николов информация за трите имена на лицата, заемали длъжността – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” в периода 2000 – 2015.

 

Отказът на директора на МВР – Стара Загора бе с мотив, че тази информация представлява лични данни. С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред Административен съд – Стара Загора, който го отмени като прие, че имената на държавните служители се съдържат в публичните актове на компетентния държавен орган по назначаването, които представляват обществена информация по смисъла на ЗДОИ и не са свързани с неприкосновеността на личността и личния живот. Срещу решението на съда бе подадена касационна жалба от директора на МВР – Стара Загора.

 

С Решение № 13977 от 17.11.2017 на ВАС решението на първата инстанция бе оставено в сила. Върховните съдии приеха, че имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавните органите и на техните администрации и достъпа до тази информация е свободен. Исканата информация не представлява защитени лични данни, тъй като информацията, свързана с упражняване на властнически правомощия от конкретно лице, не е свързана с личния му живот, а с обществения. Не е допустимо овластени държавни служители да бъдат анонимни и оповестяването на имената им не води до нарушаване на техни законни права и интереси. Решението на съда е окончателно.