09 ноември 2017 г.

До този извод стигна съставът на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на директора на МВР – Пазарджик да предостави на журналиста от в. „Капитал“ – Йово Николов информация за трите имена на лицата, заемали длъжността – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” в периода 2000 – 2015. Отказът на директора на МВР – Пазарджик бе с мотив, че тази информация представлява лични данни. С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред Административен съд – Пазарджик, който го отмени като прие, че имената на държавните служители се съдържат в публичните актове на компетентния държавен орган по назначаването, които представляват обществена информация по смисъла на ЗДОИ и не са свързани с неприкосновеността на личността и личния живот. Срещу решението на съда бе подадена касационна жалба от директора на МВР – Пазарджик.

 

С Решение № 12298 от 16.10.2017 на ВАС решението на първата инстанция бе оставено в сила. Върховните съдии посочиха, че правният спор е относно характера на исканата информация и дали представлява лични данни или обществена информация. Магистратите приеха, че информацията за имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавните органите и на техните администрации. Достъпът до тази информация е свободен. Решението на съда е окончателно.