21 април 2011 г.

Имената и длъжността на членовете на комисията, одобрила юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010, не представлява лични данни и следва да бъде предоставена при поискване. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Ана Михова от в. „Класа“ срещу отказ на Министерство на правосъдието (МП). Информацията бе поискана през есента на миналата година, а отказът на МП бе с мотив, че тя представлява лични данни на членовете на комисията.

 

С Решение № 1902 от 21 април 2011 състав на АССГ отмени отказа и задължи МП да предостави исканата информация. В мотивите си съдът отбелязва, че  информацията не може да се определи като лични данни, тъй като оповестяването само на служебното качество на лицата не съдържа индивидуализиращи данни, насочени към личния живот.