09 декември 2010 г.

Информацията за одобрения от ДКЕВР и действащ бизнес план на „ВиК“ - Русе бе поискана от Юрий Иванов – председател на Сдружение „Обществен барометър“. Отказът на комисията бе мотивиран с липсата на съгласие за предоставяне на информацията от страна на ВиК дружеството.


С решение от 9 декември 2010 състав на АССГ отмени отказа и върна преписката на комисията за ново произнасяне. Изключителната упоритост да не предоставя бизнес плановете на ВиК дружествата в България бе повод ДКЕВР да получи номинация в категорията Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ при отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2010.