05 август 2012 г.

Напротив, административният орган, който твърди обратното, е длъжен да го докаже. С тези мотиви тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на кмета на Община Смолян да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци.

 

С Решение № 8706 от 18 юни 2012  ВАС остави в сила решението на Административен съд – Смолян от м. юни 2011 за отмяна на отказа. В мотивите си магистратите посочиха, че разкриването на търговската тайна действително е възможно да доведе до нелоялна конкуренция. В случая обаче законодателят е преценил, че прикриването на обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес ще доведе до по-големи вреди, поради което е дал приоритет на изискването за нейното разкриване и предоставяне пред евентуалното проявление на нелоялна конкуренция.