06 декември 2014 г.

Налице е законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на мълчалив отказ на ректора на Великотърновския университет (ВТУ) да предостави на Камелия Джанабетска информация по проект за мониторинг на риска в трансграничния регион на р. Дунав.

 

С Решение № 14024 от 24 ноември 2014 ВАС остави в сила решението на Административен съд – Велико Търново (АСВТ) за отмяна на отказа. В мотивите си съдът посочва, че ректорът е бил длъжен да разгледа полученото заявление и  да се произнесе с надлежен мотивиран писмен акт.

 

Решението е окончателно.