05 януари 2017 г.

С този мотив Административен съд София-област (АССО) отмени мълчалив отказ на кмета на община Божурище да предостави информация за водените от и срещу общината съдебни дела и разходите на общината по тези дела в периода 2007 – 2016. Информацията бе поискана от Юлиян Методиев (общински съветник в Общински съвет – Божурище) със заявление от 19 август 2016.

 

В 14-дневния срок за отговор кметът на Божурище не се произнася по заявлението.

 

С подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред АССО.

 

С Решение № 1097 от 28.11.2016 на АССО, Първи състав, съдия Мария Попова, мълчаливият отказ на кмета е отменен и преписката му е върната за произнасяне по заявлението с изричен акт. В мотивите си съдията отбелязва, че мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание подлежи на отмяна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.