05 април 2014 г.

С решение № 3033 от 04.03.2014 Върховен административен съд остави в сила решението на първата инстанция по делото, заведено от журналистката Марта Младенова от „Дарик радио”. 

 

Със заявлението си от януари 2013 тя поиска информация за допълнителните възнаграждения на служителите от МФ и второстепенните разпоредители – Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите, Агенция за държавната финансова инспекция, ИА „Одит на средствата от ЕС” и Държавната комисия по хазарта. Достъпът беше отказан с позоваване на защитата на личните данни.

 

С решение от юли 2013 АССГ отмени отказа на директора на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” в МФ да предостави информация на журналистката. В решението си АССГ посочи, че Европейският съд по правата на човека още през 1986 е приел по делото „Лингенс срещу Австрия”, че за разлика от частното лице, публичната фигура „неизбежно и съзнателно се излага на близко наблюдение на всяка нейна дума и действие, както от журналистите, така и от цялото общество”. Според съда поисканата със заявлението информация е от надделяващ обществен интерес с оглед предизвикания в обществото сериозен дебат по темата и съществуващото съмнение за действителното положение.

 

В решението си ВАС посочва, че тази информация дава възможност на гражданите да си съставят мнение за начина на функциониране и отчетността на държавни органи чрез разходване на бюджетни средства, както и за моралния облик на висши държавни чиновници във връзка с истинността на техни изявления относно получени  или неполучени допълнителни възнаграждения в централни органи на държавна власт във време на финансова криза в страната.