05 февруари 2012 г.

Върховен административен съд остави в сила решение на Административен съд София – град от края на 2010, с което бе отменен изричен отказ на генералния директор на Българското национално радио /БНР/ да предостави информация по заявление на Иван Петров. Заявителят беше поискал данни за броя на притежаваните от БНР автомобили и паркирането им пред сградата, какви марки и модели са те.

Първата инстанция – АССГ с решение с № 3209 от 20.10.2010 посочи, че директорът на БНР дължи тази информация и отмени решението за отказ в частта за броя, марките и моделите, но счете, че сведения за паркирането на автомобилите и за техните номера не се дължат по ЗДОИ.

 

Решението на АССГ бе обжалвано от БНР. Втората инстанция – Върховен административен съд  се произнесе с решение №170 от 05.01.2012, което потвърди първоинстанционното решение. Съдебният състав посочва, че по отношение на търсената от гражданина информация са неприложими ограниченията както на чл.13 ал. 2 от ЗДОИ, така и тези  по чл. 37 от закона. В решението се казва още „правилно и в съответствие с материално правните норми Аминистративният съд приема, че с информацията, която следва да бъде предоставена с новото произнасяне на генералния директор на БНР, Петров ще си състави собствено мнение за дейността на радиото, свързана с конкретното имущество.“

Решението на съда е окончателно.