24 септември 2010 г.

С идентични мотиви главния секретар на ДНСК бе задължен от съда да предостави и копие от разрешението за ползване на „Пътническа въжена линия“ в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград. Информацията бе поискана от Александър Дунчев в началото на 2010 г.  В отказа на главния секретар на ДНСК бе посочено, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, тъй като искането не съвпада с вложения от законодателя смисъл в достъпа до информация, а съдържа само искане за копие от документ. С Решение от 24 юни 2010 г. състав на АССГ отмени отказа като прие, че предоставянето на документи, с които разполага административният орган е форма на достъп до обществена информация. Съдът отбелязва, че информацията се характеризира като обществена според естеството си във всеки конкретен случай, а не според формата, в която съществува. В мотивите на решението е посочено още, че законността на строителството е от особен обществен интерес и следователно в случая е налице и надделяващ обществен интерес от узнаването на тази информация.