04 юли 2010 г.

След промените в ЗДОИ от декември 2008 г., които забраниха тайната над търговските договори, журналистът поиска от Министерството на образованието и науката достъп до договора с „Майкрософт“. Министърът отказа информацията, позовавайки се на защитата на третото лице. Според пълномощника на Босев адв. Александър Кашъмов от ПДИ, в случая трябва да се приложат измененията в закона и информацията да се разкрие поради надделяващия обществен интерес.