23 март 2011 г.

На 23 март 2011 г. Върховният административен съд разгледа касационна жалба на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и АЕЦ „Козлодуй” срещу решение на Административния съд – София град, който през 2010 г. отмени отказ на агенцията да предостави информация. Според жалбоподателите неправилно първата съдебна инстанция е приела, че се иска „информация за околната среда”. Темата не била и от обществен интерес. Тезата им се поддържаше и от представителя на Върховната административна прокуратура.

 

„Коя информация е за околната среда, ако не данните от значение за ядрената безопасност? И нима тази безопасност не е от максимален обществен интерес, на което сме свидетели тъкмо днес?”, пита ръководителят на правния екип на ПДИ, Александър Кашъмов, адвокат на спечелилата по ЗДОИ пред първата инстанция НД „Екогласност”.

 

През 2008 г. „Екогласност” поиска цялата документация, на която се основава разрешението на АЯР за подмяна на горивото в АЕЦ с гориво от нов тип. Повод за интереса на НПО-то бяха изявленията на инж. Георги Котев, според когото всъщност става въпрос за опасно рециклирано гориво и зад подмяната се крие корупционна схема. По случая бяха извършени проверки от инспектората и дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ДАНС и Комисията по петициите към Европейския парламент. Беше установен проблем - отклонения между изчислената и наблюдаваната продължителност на горивния цикъл. Образувано беше наказателно производство по няколко текста от Наказателния кодекс, свързани с посегателство срещу ядрената безопасност. През 2009 г. АЕЦ е уверил Европейската комисия, че проблемът е разрешен.

 

Тричленният състав на Върховния административен съд, пето отделение, обяви че ще се произнесе след съвещание в законовия едномесечен срок.