09 август 2010 г.

Това посочи в свое решение 102 от 13.07.2010 г. Административен съд Сливен, с което за първи път в практиката на ПДИ водоснабдително дружество бе обявено за задължен субект по категоричен начин.
С решението си съдът отмени мълчаливия отказ на управителя на „ВиК“ ООД Сливен да се произнесе по заявление за достъп до информация на Юрий Иванов като незаконосъобразен. С него заявителят бе поискал да му бъдат предоставени щатните разписания на дружеството за периода 2003-2008 г. под формата на копия на хартиен носител. С цитираното решение делото бе върнато на управителя на „ВиК“ за произнасяне по подаденото заявление.